Skip to the content

Hva er microlearning og hvordan du kan innføre det i bedriften?

Mikrolæring gjør det enklere å tilegne seg innhold og holde på kunnskap over tid gjennom korte og fleksible læringsenheter.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva mikrolæring er, hvilke fordeler det gir bedrifter, og hvordan du kan bruke det til å skape en mer engasjerende opplæringsopplevelse. Vi vil også fortelle deg om vår mikrolæringsplattform for å omdanne forretningsprosedyrer til omfattende AI-støttede opplæringskurs.

Hva er microlearning

Selv om det ikke finnes noen offisiell definisjon av mikrolæring, kan begrepet brukes om alle typer opplæringsressurser som er det:

 • Kort, med en varighet på noen få minutter
 • Digital, med tilgang fra en stasjonær eller mobil enhet

Mikrolæring er faktisk en metode som baserer seg på å tilby små læringsenheter og korte læringsaktiviteter for å hjelpe brukerne med å tilegne seg informasjon med minimal innsats.

Innholdet som kan skapes i mikrolæringsmodus, kan ha mange forskjellige formater. Generelt tilsvarer en mikrolæring

 • En video
 • Et lydklipp
 • Et avsnitt med tekst
 • En illustrasjon eller infografikk
 • Et interaktivt element som tester, spørrekonkurranser, flash-kort og utfordringer

Takket være denne variasjonen lykkes kurs i mikrolæringsformat med å holde på deltakernes oppmerksomhet og møte deres personlige læringsbehov. Det er viktig å huske på at bare rundt 60 prosent av alle mennesker faller inn under kategorien visuelle elever, mens de resterende rundt 40 prosentene deles inn i kinestetiske, som lærer ved å gjøre, og auditive elever.

Kurs som kun baserer seg på tekstlig innhold eller lange presentasjoner, fører derfor til dårlige resultater, spesielt hvis forelesningene inneholder overdrevent velformulerte avsnitt eller presentasjoner med mange lysbilder. Hvis opplæringen er beregnet på et bedriftspublikum, der det er begrenset med tid og energi, blir resultatene enda dårligere.

I bedrifter reduseres nytten av tradisjonelle forelesninger drastisk nettopp på grunn av behovet for å lære opp de ansatte i bruk av prosedyrer og utførelse av ofte komplekse, ukjente og lite engasjerende aktiviteter som skal læres bort på lange informative sider eller med en serie videoer på én time hver.

Mikrolæringsmodusen er den alternative løsningen til tradisjonelle opplæringskurs, med de mest lovende resultatene når det gjelder både læring og oppbevaring av informasjon i det lange løp. Den egner seg også i en rekke ulike sammenhenger, for eksempel

 • Opplæring av ansatte
 • Vertikal opplæring for individuelle avdelinger
 • Helse- og sikkerhetsopplæring
 • Introduksjonsopplæring for nye kolleger

Uansett opplæringsbehov har brukerne mulighet til å bruke mindre enn 10 minutter på å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter som er nyttige i arbeidet. De kan dra nytte av mikrolæring for å konsolidere innlærte konsepter ved å ta tester og spørrekonkurranser ved slutten av modulene, kanskje spesielt utarbeidet av selskapet, i løpet av få minutter og fra hvilken som helst enhet.

Mikrolæring kan dermed defineres som den mest fleksible, praktiske og praktiske læringsmetoden, selv sammenlignet med e-læringsmodusen vi har vært vant til så langt.

Soluzione intranet pronta all'uso

Oppdag Mikrolæring fra intranet.ai


Basert på generativ AI for å hjelpe deg:

 • generere kurs fra forretningsdokumenter
 • hjelpe kolleger med å finne informasjon
 • oversette innhold til 40+ språk på sekunder
 • administrere opplæring, med avanserte funksjoner for kurstildeling og fremdriftssporing
 • berike intranettet eller bedriftens LMS-system med originale mikroleksjoner og tilpassede opplæringsstier

 

Hva er forskjellen mellom e-learning og microlearning

E-læring og mikrolæring er de mest populære og utbredte læringsmetodene som begrenser de fysiske og tidsmessige begrensningene for opplæring. Disse to metodene har flere fellestrekk; så mange at de ofte forveksles med hverandre.

Faktisk gjør både e-læring og mikrolæring det mulig å

 • Tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter på avstand
 • Lære gjennom bruk av ulike formater, for eksempel tekst, video og lyd
 • Få tilgang til digitale informasjonsressurser, noen ganger hentet direkte fra Internett

Selv om de to begrepene brukes om hverandre av noen, er mikrolæring faktisk en modulbasert tilnærming til opplæring, siden informasjonen er delt inn i korte, konsise undervisningsenheter. E-læringskurs derimot består ofte av informasjonstette forelesninger som kun skiller seg fra tradisjonelle ansikt-til-ansikt-klasser i formatet.

E-læringskurs er utformet for å gi en grundig forståelse av et emne gjennom en strukturert læringsbane og dermed gi brukerne en bred kunnskapsbase. Forelesningene følger hverandre på en lineær måte, der tekstinnhold veksler med video- og lydspor.

Mikrolæringskurs, derimot, består av små moduler med fokus på spesifikke læringsmål. Hver modul er laget for å gi den rette mengden informasjon for å forstå emnet og omsette det i praksis med en gang. Derfor er denne metoden spesielt rettet mot fagpersoner og bedrifter med begrenset tid og energi til opplæring.

Generelt sett er mikrolæring den ideelle løsningen for dem som ønsker mer fleksibilitet, har fokuserte læringsmål eller ønsker å fylle kompetansehullene raskt.

For å maksimere fordelene ved begge tilnærmingene, er rådet å kombinere e-læringens omfattende, strukturerte syn med mikrolæringens praktiske og effektive egenskaper. E-læringskurs kan brukes som grunnlag for opplæring, mens mikrolæringsmoduler kan integreres for å gjøre det enklere å lære nøkkelbegreper og konsolidere læringen over tid.

Hva er fordelene med microlearning

I dag er det viktig for bedrifter å skape en opplæringsopplevelse som kan engasjere medarbeiderne gjennom læringsveier som er enkle å tilegne seg og omsette i praksis.

I dagens yrkesmiljø er tradisjonelle, langsiktige opplæringsprogrammer ofte dårlig tilpasset bedriftenes behov, som krever en mer fleksibel og fokusert læringsmetodikk. Mikrolæring har hatt stor suksess nettopp fordi den gjør det mulig å administrere opplæringen på den begrensede tiden de ansatte har til rådighet, og gir dem nøkkelinformasjon som gjør at de kan utvikle ferdighetene sine med minimal innsats.

Kort multimedieinnhold, interaktive spørrekonkurranser, spillopplevelser og rask tilgang fra hvilken som helst enhet i bedriften gjør mikrolæringskurs til det ideelle verktøyet for å gi brukerne opplæring i en travel arbeidshverdag. I tillegg har det vist seg at opplæringsgraden øker fra 10-20 % til 90 % etter tre dager.

La oss kort se på hvilke egenskaper ved mikrolæring som gjør det mulig for bedrifter og fagfolk å oppnå disse ambisiøse resultatene.

 

 

Smidig opplæring

Som navnet antyder, fokuserer mikrolæringsmetodikken på å skape og dele små mengder informasjon for å gjøre det enklere å tilegne seg og beholde den.

Mikrolæring kan dermed enkelt settes inn mellom oppgaver, slik at man ikke trenger å avbryte arbeidsflyten for lenge og får mest mulig ut av tiden og oppmerksomheten. Faktisk har hver enkelt bruker muligheten til å fullføre korte læringsmoduler som fokuserer på spesifikke emner og ledsages av raske tester for å sette nyervervet kunnskap på prøve umiddelbart.

Det blir også enklere å repetere sentrale begreper, takket være spørrekonkurranser og spesielle formater som flash-kort. I løpet av få minutter kan brukerne svare på målrettede spørsmål og få et kortfattet svar med nyttige detaljer å huske på:

 • Administrere en kompleks prosedyre
 • Perfeksjonere bruken av forretningsprogramvare
 • Forbedre kommunikasjonen med kolleger og kunder
 • Lære mer om funksjonene i et nytt produkt
 • Ta opp tekniske eller ledelsesmessige spørsmål

Ved hjelp av kortfattet innhold og kontinuerlig øvelse kan folk lære seg nye ferdigheter raskt og effektivt. Derfor er mikrolæring en mulighet til å investere i opplæring uten at det går på bekostning av den daglige produktiviteten.

 

 

Tilpasset opplæring

Kurs i mikrolæringsformat er enkle å lage, raske å levere og effektive å lære. Men det er ikke alt.

Det korte innholdet gir den store fordelen at opplæringen kan tilpasses de skiftende behovene til fagpersoner og bedrifter, med minimal investering av tid og ressurser. Mikrolæring kan dermed tilpasses for å fylle akutte kompetansehull eller for å gi oppdateringer om relevante emner etter hvert som de er nødvendige for virksomhetens vekst.

Mikrolæring gjør det også mulig å imøtekomme de spesifikke læringsbehovene til medarbeiderne i bedriften ved å oppfylle deres krav til tilgjengelighet, detaljeringsgrad, innholdsformat og lengde på leksjonene.

Den avanserte graden av tilpasning og enkel innholdsproduksjon gjør intern opplæring til en målrettet og skalerbar prosess, selv og spesielt i store selskaper som krever kontinuerlig engasjement fra de ansatte for å utvikle ferdighetene og domenekunnskapene sine.

 

 

Engasjerende opplæring

Syntese av konsepter og personlig tilpasning av leksjoner gjør mikrolæring til en av de mest engasjerende læringsmetodene innen digital opplæring.

Det er vanskelig å holde på oppmerksomheten til et brukerpublikum med langt, velformulert innhold som er lite interaktivt og ikke fokusert på deres reelle behov, både praktiske og kommunikative. I bedriftsmiljøet utgjør dette en alvorlig risiko når det gjelder etterlevelse av lover og regler, hvis prosedyrene ikke blir assimilert eller aktivitetene ikke blir utført på riktig måte.

Som vi har sett, gjør mikrolæring det mulig å overvinne disse problemene ved å tilby mer engasjerende læringsveier:

 • Leksjoner som varer mindre enn 10 minutter
 • Multimedieinnhold, for å kombinere tekst, video og lyd
 • Gamification-opplevelser som spørrekonkurranser, flash-kort og utfordringer på tid

Et annet viktig element for å holde brukerne engasjerte er tilpasningsdyktighet, ettersom kurs i mikrolæringsformat kan gjennomføres i eget tempo, fra hvilken som helst enhet og når som helst på døgnet. Dette er en tilnærming som er ment å kombinere faglig vekst og arbeidstid, uten at det går på bekostning av produktivitet og livskvalitet.

Bruk AI til å generere opplæringskursene dine


Vår mikrolæringsplattform forvandler opplæringsopplevelsen i bedriften ved hjelp av generativ AI og integrasjon med Microsoft 365 Copilot for å

 • generere kurs fra forretningsdokumenter
 • støtte kolleger med intelligent søk
 • oversette opplæringsinnhold til 40+ språk på sekunder
 • administrere opplæring, med funksjoner for å tildele kurs og spore fremdrift

Det blir enklere å lage tilpassede læringsløp som er lette å tilegne seg, blant annet takket være de mange formatene og de korte leksjonene (~1 min).

Kursene som genereres, kan integreres i intranettet og Viva Learning, eller eksporteres i SCORM-format for å berike LMS-systemet som allerede er i bruk i bedriften.

 

Slik lager du effektive forretningskurs med microlearning

Selv om mikrolæringskurs er enklere og mer praktiske å gjennomføre enn tradisjonelle kurs, er det lurt å kjenne til noen gode fremgangsmåter for å få mest mulig ut av de fordelene som mikrolæring gir, og som vi har sett på i denne artikkelen.

Nedenfor finner du tips om hvordan du kan gjøre opplæringen mer smidig og effektiv ved hjelp av mikrolæring.

 

 

Skumm informasjonen

Det er viktig at mikroleksjoner ikke varer lenger enn 5-10 minutter.

Styrken ved mikrolæring ligger nemlig nettopp i at innholdet er kortfattet, slik at det blir lettere å tilegne seg og huske.

Når man lager sine mikroleksjoner, må man derfor velge ut informasjonen som skal deles med brukerne, slik at man får mest mulig tid og konsentrasjon til rådighet.

For å gjøre det kan du følge disse få, enkle trinnene:

 • Identifiser læringsmålene
 • Spole emnet inn i nøkkelbegreper
 • Prioriter praktisk informasjon
 • Samle konseptene i tematiske enheter

Et siste trinn innebærer å samle inn tilbakemeldinger for å se om og hvordan det er fornuftig å endre kurset for å gi brukerne den mest nyttige informasjonen for arbeidet deres.

 

 

Alternativt multimedieinnhold

Brukerne blir fort lei av å lese kun tekstlige forklaringer, selv om de er korte.

Fleksibiliteten i mikrolæring gjør det mulig å gjøre opplæringskursene mer varierte, noe som holder på oppmerksomheten og forenkler gjennomføringen:

 • Animasjoner
 • Videopresentasjoner
 • Lydklipp i podcast-stil
 • Bilder, karuseller og infografikk

Ved å variere innholdet i et kurs, spesielt hvis det er i et mikrolæringsformat, kan man oppnå en informasjonsoppbevaringsgrad på opptil 90 prosent. I tillegg til å inspirere kolleger til å fortsette å trene konsekvent, den ene leksjonen etter den andre for å oppdage nye videoveiledninger, ekspertintervjuer, diskusjoner, korte lydguider, animert grafikk og mer.

Opplæringen blir like attraktiv som opplevelsen som sosiale medier tilbyr, uten at man trenger å investere for mye tid og ressurser for å oppnå den samme kommunikative effekten og brukervennligheten.

 

 

Inkluder gamification-opplevelser

Hvordan kan man holde på brukernes oppmerksomhet uten å engasjere dem?

Bedriftskurs bør alltid inneholde interaktive elementer som spørrekonkurranser og tester, men også

 • utfordringer på tid
 • problemløsningsøvelser
 • simuleringer av brukstilfeller eller arbeidsscenarioer

Målet er å stimulere til aktiv deltakelse, ikke bare for å forbedre tilegnelsen av konsepter, men også, og enda viktigere, for å gi folk praktiske ferdigheter som vil komme til nytte i jobben.

Ledertavler og nivåer er avanserte spillopplevelser som kan utfylle de grunnleggende opplevelsene, for å motivere brukerne til å plukke opp leksjoner som allerede er dekket, gjennomgå konseptene og få høyere og høyere poengsum. Kanskje kan de dele med kolleger for vennskapelig konkurranse.

 

 

Forenkle tilgangen fra mobile enheter

Mikrolæring vokser sammen med mobillæring, en annen ny digital læringsmetode basert på tilgang til innhold fra smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Dette er ingen tilfeldighet, for mikrolæring og mobillæring er nært beslektet.

Det korte, multimediale innholdet i mikrolæring kombineres perfekt med bekvemmeligheten ved mobile enheter, slik at brukerne kan gjennomføre opplæringskurs når og hvor de foretrekker det.

Det er derfor nyttig å utforme mikrolæring med et responsivt design, det vil si at det automatisk tilpasser seg skjermstørrelsen og funksjonaliteten til enheten som brukeren bruker.

Det er også nødvendig å sørge for at opplæringsmateriellet er kompatibelt med ulike operativsystemer, og at det er optimalisert for mobile Internett-tilkoblinger, som ofte er mindre stabile enn PC-tilkoblinger.

For å få til dette kan bedriften henvende seg til utviklere eller designere som har spesialisert seg på mobilopplæring. Eller de kan ta i bruk en plattform som kan lage kurs som allerede er kompatible med mobile enheter.

 

 

Fremme samarbeidslæring

For å maksimere kunnskapen og dermed effektiviteten av opplæringskursene, er det viktig å ikke glemme samarbeidsaspektet ved læring. Ikke å forveksle med det sosiale aspektet.

Mens sosial læring fokuserer på imitasjon, fokuserer samarbeidslæring på å dele ideer, meninger og ulike perspektiver på temaene som tas opp i undervisningen.

Gjennom diskusjoner, idédugnader og egne fora får brukerne mulighet til å bidra aktivt med sine egne refleksjoner for å skape felles kunnskap og utvikle ferdigheter som er nyttige for et fellesskap, for eksempel en bedrift.

Innhold i mikrolæringsformat spiller en viktig rolle når det gjelder å fremme en kultur for samarbeidslæring, ettersom det enkelt kan deles i fora, fellesskap, på nettsteder, i bedriftens intranettportaler, i sosiale medier og andre kanaler der kommunikasjon og idéutveksling prioriteres.

Kursene kan også forbedres ved hjelp av spillopplevelser som f.eks:

 • spørrekonkurranser med premier
 • utfordringer mellom brukerne
 • merker for fullført kurs

Opplæring blir en kollektiv opplevelse, der prestasjoner verdsettes og det fokuseres på vennskapelig konkurranse for å holde interessen for kontinuerlig læring brennende.

Hva er Mikrolæring fra intranet.ai

Mikrolæring er løsningen vi har utviklet for å skape lett assimilerbare kurs og innhold på en bærekraftig, skalerbar og kostnadseffektiv måte med støtte fra kunstig intelligens.

Gjennom integrasjon med Microsofts AI-modeller kan Microlearning faktisk forvandle forretningsdokumenter til korte, engasjerende leksjoner på få sekunder og i samsvar med alle de beste fremgangsmåtene vi har sett i denne artikkelen. I tillegg til å kunne lage kurs fra bunnen av, kan man utnytte AItil ågenerere lydpiller og oversette leksjoner til mer enn 40 språk.

Bedrifter kan bruke funksjonene til å generere omfattende opplæringskurs, som inkluderer:

 • mikroleksjoner fra bedriftsdokumenter, slik at personvernet ivaretas
 • multimedieinnhold med fokus på tilgjengelighet og brukervennlighet
 • interaktive elementer som spørrekonkurranser, tester, spørreskjemaer og flash-kort

Hvert genererte kurs kan enkelt tilpasses brukernes behov ved å endre innholdet og formatet på de enkelte leksjonene. Videoer fra YouTube eller Vimeo, kart og diagrammer fra Google eller lydfiler fra Spotify og SoundCloud kan også legges til, slik at brukerne får all den informasjonen de trenger for å fordype seg i emnene som dekkes.

Når det gjelder engasjement, kan Microlearning integreres med Microsofts viktigste applikasjoner for opplæring og samarbeid. Innholdet kan deles i Teams-appen eller i et Viva Engage-fellesskap for å stille spørsmål til kolleger, utveksle ideer, delta i gamification-opplevelser og dele tilbakemeldinger på kursene som gjennomføres.

Personlige varsler som sendes automatisk i Teams, minner brukerne på å ta tildelte kurs og hjelper dem med å nå læringsmålene sine.

Bedriften har også mulighet til å sentralisere opplæringen på SharePoint-intranettet.

Brukerne vil da få tilgang til et område på intranettet der de kan finne forslag til kurs basert på rolle, avdeling eller sted. I dette området kan opplæringsressursene ledsages av

 • spørreskjemaer og undersøkelser fra Microsoft Forms
 • dyptgående videoer fra Microsoft Stream
 • relaterte SharePoint-nyheter og -kommunikasjon

Alternativt kan innhold generert med Microlearning importeres til Viva Learning, gjennom direkte integrasjon, eller til bedriftens LMS-system, gjennom eksport til SCORM-format.

 

Hvis du vil vite mer, kan du gå til siden som er dedikert til vår mikrolæringsplattform.

 

For å oppsummere oversikten over mikrolæring, tilbyr vi nedenfor en oppsummeringstabell med de viktigste fordelene som denne nye læringsmetoden gir bedrifter.

 

Mikrolæring: fordelene for bedriftsopplæring

 

Fordelene med mikrolæring Beskrivelse av fordelen
Fleksibilitet Mikrolæringsmetodikken fokuserer på å dele små mengder informasjon som gjentas over tid, slik at brukerne kan gjennomføre korte læringsmoduler i en travel hverdag. Mikrolæring fokuserer på spesifikke emner og ledsages av tester og spørrekonkurranser som gjør det lettere å tilegne seg og gjennomgå konsepter. På denne måten kan folk lære seg nye ferdigheter raskt og effektivt, uten at det går ut over den daglige produktiviteten.
Tilpasning Mikrolæring gjør det mulig å skreddersy opplæringen etter de skiftende behovene til fagpersoner og bedrifter. Mikrolæring kan tilpasses for å tette hull som haster, eller gi oppdateringer om nye emner som er relevante for virksomhetens vekst. Effektiv innholdsproduksjon gjør opplæringen til en målrettet og skalerbar prosess som dekker behovene til selv store, strukturerte selskaper.
Engasjement Mikrolæring gir mer engasjerende læringsløp gjennom korte forelesninger, multimedieinnhold og spillopplevelser som holder på brukernes oppmerksomhet og gjør det mulig for dem å ta del i kursene i sitt eget tempo, fra hvilken som helst enhet og når som helst på døgnet. På denne måten fremmer det faglig vekst uten at det går på bekostning av produktivitet og livskvalitet.

Hva er intranet.ai?

intranet.ai er et brukervennlig intranett for bedrifter, utviklet for å redusere kostnader og implementeringstid, og dermed skape et moderne digitalt arbeidsmiljø preget av samarbeid:

 • Startpris på 3 650 €/år for et komplett intranett
 • mer enn 50 applikasjoner, inkludert avansert søk, dokumenthåndteringssystem og FAQ-sider
 • 100 % integrert med SharePoint Online og Microsoft 365

 

Giuseppe Marchi


Giuseppe har vært Microsoft MVP for SharePoint og Microsoft 365 siden 2010, og har grunnlagt Dev4Side og intranet.ai med mål om å hjelpe bedrifter med å få et enklere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Han jobber som konsulent med alt som har med digitalt samarbeid, intranettportaler og Microsofts skyplattformer å gjøre.

FAQ om microlearning


Hva er microlearning?

Microlearning er en innovativ treningsmetodikk preget av sin korthet og tilgjengelighet. Selv om det ikke finnes noen offisiell definisjon, kan det beskrives som en tilnærming som tilbyr små læringsenheter og korte utdanningsaktiviteter, vanligvis mindre enn 5-10 minutter. Denne typen trening er tilgjengelig gjennom digitale enheter, både stasjonære og mobile, slik at brukerne kan tilegne seg informasjon med minimal innsats. Utdanningsressurser kan ha ulike formater, inkludert video, lyd, tekst, illustrasjoner og interaktive elementer som tester og quizer.

Hva er forskjellen mellom e-learning og microlearning?

Mens e-læring fokuserer på strukturerte kurs som gir en grundig forståelse av et emne gjennom en lineær utdanningsvei, tilbyr microlearning små moduler fokusert på spesifikke læringsmål. E-læring er ideell for å skape en bred kunnskapsbase, mens microlearning er bedre egnet for profesjonelle og bedrifter med begrenset tid og energi til å bruke på opplæring. Sistnevnte gir fleksibiliteten til raskt å lære nøkkelkonsepter og umiddelbart anvende dem.

Hva er fordelene med microlearning?

Microlearning tilbyr flere betydelige fordeler for bedriftsopplæring. Dens fleksibilitet gjør at brukere kan fullføre korte læringsmoduler i løpet av travle arbeidsdager uten å kompromittere den daglige produktiviteten. I tillegg muliggjør tilpasning av innhold at bedrifter kan skreddersy opplæringen til de spesifikke behovene til ansatte, og tilby målrettede og skalerbare oppdateringer. Til slutt holder microlearning brukernes oppmerksomhet høy gjennom engasjerende multimediainnhold og gamification-opplevelser, noe som fremmer profesjonell vekst uten å ofre produktiviteten.

Hvordan kan jeg lage effektive bedriftskurs med microlearning?

For å lage effektive bedriftskurs med microlearning er det viktig å følge noen beste praksiser. Det er viktig å forenkle informasjonen for å sikre at mikro-leksjoner ikke overstiger 10 minutter, noe som maksimerer assimilering og oppbevaring av informasjon. I tillegg hjelper det å diversifisere innholdet med animasjoner, videoer, lydklipp og bilder for å holde brukernes oppmerksomhet høy. Til slutt gjør inkluderingen av gamification-opplevelser som quizer, tester og utfordringer læringen mer interaktiv og engasjerende.

Hva er Mikrolæring fra intranet.ai?

Mikrolæring fra intranet.ai er en innovativ løsning som gjør det mulig for bedrifter å lage tilpassede og tilgjengelige kurs og innhold i mikro-opplæringsformatet. Integrert med Microsoft 365 Copilot, forvandler dette verktøyet bedriftsdokumenter til korte og engasjerende leksjoner, slik at brukere kan lære raskt og effektivt. Med avanserte funksjoner som automatisk kursgenerering, flerspråklig oversettelse og integrasjon med store Microsoft-applikasjoner, tilbyr Mikrolæring fra intranet.ai en omfattende løsning for bedriftsopplæring.