Skip to the content

Vår funktion är baserad på logiken i Azure AD-grupper (Enter ID) för att
hjälpa ditt företag att skapa dynamiska användargrupper och
distribuera intranätinnehåll på ett enklare sätt.

 

Dynamiska grupper i Azure AD: varför behöver ditt företag dem?

Med vår funktion kan du skapa dynamiska grupper för att rikta och distribuera intranätinnehåll automatiskt.

Användare från samma avdelning placeras i en grupp med specifika åtkomstbehörigheter för att få information som är relevant för deras verksamhet.

Creare gruppi di distribuzione nella intranet SharePoint in modo automatico

Distribuera ditt intranäts innehåll automatiskt


Att manuellt skapa distributionsgrupper innebär betydande tidsförluster.

Dynamiska grupper hjälper dig att rikta in innehåll och automatiskt sprida det till användargrupper.

Du kan sedan:

  • Skapa grupper för att sprida det innehåll som publiceras i ditt intranät.
  • Fastställa regler för att skapa användargrupper baserat på egenskaper som finns tillgängliga i Personkatalogen.
  • Integrera våra funktioner för Nyheter och Aviseringar för att skicka riktade meddelanden och aviseringar.

Dynamiska grupper
för intranätet SharePoint:
ett verktyg för alla avdelningar

Internkommunikation, HR, administration, IT och andra affärsavdelningar kan använda vår funktion för att skapa användargrupper för att distribuera sitt innehåll på intranätet på ett smidigt sätt.

Risparmia tempo con i gruppi dinamici per la intranet SharePoint

Spara tid

Du behöver inte längre hantera intranätgrupper manuellt. Du kan automatisera åtgärder som att lägga till nya användare eller ta bort personer som har lämnat företaget.

Risparmia sui costi con i gruppi dinamici per la intranet SharePoint

Spara kostnader

Du behöver inte köpa Premium-licenser för Enter ID (Azure AD) för att skapa dynamiska grupper. Använd vår komponent för att automatisera affärsprocesser med en reducerad budget.

Det kompletta SharePoint-intranätet
integrerat med Microsoft 365,
från 3 650 €/år.

intranet.ai
är lösningen för att
minska kostnader och
implementeringstider.

Drift inom 24 timmar från köpet, med 5 dagars konsultation.

50+ appar för kommunikation, utbildning och kunskapsdelning inom företaget.

Kan maximera din investering i Microsoft 365 och Microsoft Viva.