Skip to the content

Verktyg för att hjälpa kollegor i
deras dagliga arbete

Effektivisera dokumenthantering, ärendehantering och hantering av företagets resurser.

 

Vår komponent integreras med DocuSign och Microsoft 365 för att förenkla godkännandeprocessen.

Läs mer

Använd fördefinierade mallar och format som grund för att skapa dina företagsdokument.

Läs mer

Håll kollegorna uppdaterade i realtid om nya förfaranden som publiceras på intranätet SharePoint.

Läs mer

Varje avdelning har tillgång till en privat arbetsyta där de kan hantera sina dokument självständigt.

Läs mer

Välj mellan elektronisk signatur och e-post Anpassa godkännandeprocessen efter era behov. Välj effektivitet, spårbarhet och säkerhet med elektroniska signaturer eller använd e-post för godkännande av rutiner.

Läs mer

Tilldela automatiskt ett unikt protokollnummer till skapade dokument.

Läs mer

Utnyttja integrationen med Microsoft Office för dokumentgranskning i samförfattarläge.

Läs mer

Enkelt spåra och hämta ändringar som gjorts i dokument över tid.

Läs mer

Skapa kategorier och underkategorier för att dirigera ärenden till relevant avdelning.

Läs mer

Kommunicera i realtid för att lösa förfrågningar.

Läs mer

Bestäm hur många operatörer som ska aktiveras för varje avdelning utan extra kostnad.

Läs mer

Tilldela ärenden automatiskt baserat på ämne.

Läs mer

Skapa färdiga svar för att hantera vanliga förfrågningar.

Läs mer

Övervaka biljetthanteringen.

Läs mer

Hantera ditt företags helpdesk-tjänst direkt från Microsoft Teams.

Läs mer

Spåra historiken för ändringar som gjorts i ärendet.

Läs mer

Definiera kriterier för att gruppera intranätanvändare i olika distributionsgrupper.

Läs mer

Definiera informationsmottagare för intelligent samarbete.

Läs mer

Visa eller avboka dina bokningar.

Läs mer

Hjälp dina kollegor med deras bokningar.

Läs mer

Boka din bil och en plats på företagets parkeringsplats.

Läs mer

Boka din arbetsplats.

Läs mer

Hitta snabbt de resurser du behöver.

Läs mer

Bokförlagets enheter.

Läs mer

Få tillgång till ditt SharePoint-intranät och din bok med ett enda klick.

Läs mer

Konfigurera företagets resurser med anpassningsbara egenskaper.

Läs mer

Anpassa vår komponent för att hantera och boka ditt företags resurser.

Läs mer

Boka ditt mötesrum och bjud in kollegor att delta.

Läs mer

System för dokumenthantering

Hantera livscykeln för företagets dokument i intranätet.

System för dokumenthantering

Hantera livscykeln för företagets dokument i intranätet.

cover image

Ticketing-system via Teams

Skapa och hantera supportförfrågningar i Microsoft Teams-appen.

cover image

Dynamiska grupper

För att automatiskt hantera företagsgrupper i intranätet.

cover image

Reservation av resurser

För att hantera och omedelbart boka företagets resurser i intranätet.

cover image

De tillgängliga köpplanerna

Vi har en lösning för varje behov.

System för dokumenthantering
Hantera livscykeln för företagets dokument.
Ticketing-system via Teams
Hantera supportärenden med Microsoft Teams.
Dynamiska grupper
För att hantera företagsgrupper automatiskt.
Reservation av resurser
Att snabbt hantera och boka företagets resurser.
Diamond Plan
För företag som söker alla våra komponenter och funktioner.

Optimera alla affärsprocesser

Förbättra din digitala Microsoft 365-arbetsplats med över 50 vertikala appar för personalvård.

 

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret så får du svar inom 24 timmar.

Lösningen för att minska kostnader och implementeringstid för ert SharePoint-intranät och integrerade Microsoft 365-miljö.

  • Smart, komplett och färdigt SharePoint-intranät, från 3 650 €/år.
  • Fullt integrerat med Microsoft 365 och Microsoft Viva.
  • Med 50+ vertikala funktioner
    för intern kommunikation och processer, utan extra utvecklingskostnader.