Skip to the content

Jämför de tillgängliga planerna för våra produkter

Hitta den intelligenta lösningen för att skapa ditt företags SharePoint-intranät och
förbättra den digitala arbetsplatsen Microsoft 365 med minimal investering av tid och resurser
.

 

Välj plan för att få ett komplett, intelligent och användarvänligt intranät.

För att mäta hur effektivt ditt intranät är.

För att skapa dina utbildningskurser.

För att lära dig mer om nya användningsområden för Microsoft 365-produkter, dagligen.

Upptäck och lär dig hur du använder funktionerna i Microsoft-produkterna med vårt stöd.

Att vägleda ditt företag genom införandeprocessen för Microsoft 365 Copilot, med löpande stöd från våra experter.

För att importera kurskatalogerna från Docebo och Moodle till Teams via Viva Learning.

Hantera livscykeln för företagets dokument på intranätet.

Hantera supportärenden med Microsoft Teams.

För att automatiskt hantera företagsgrupper.

Hantera och boka företagets resurser på några sekunder.

För att spara det utrymme som används av SharePoint Online, Teams och OneDrive.

För att snabbt hitta information och innehåll i ert intranät och den integrerade Microsoft 365-miljön.

Jämför priserna på våra produkter

Välj de lösningar som optimerar ditt företags processer och förbättrar medarbetarnas upplevelse.