Skip to the content

Intranettverk: hva de er og hvorfor organisasjoner trenger dem

Intranettverket er verktøyet som leder organisasjoner i alle markeder mot en smart digitaliseringsprosess med mange fordeler. Virksomheter kan ikke klare seg uten det, spesielt ikke i dagens arbeidsmiljø der smart arbeid er nøkkelen.

La oss se nærmere på hvorfor.

Hva er et intranettnettverk?

I dagens digitale landskap er det viktig å finne de beste verktøyene for å henge med. Intranettet er en forretningsplattform som kobler organisasjonen din til en innovativ og kraftfull arbeidsverden takket være alle fordelene med det digitale.

Tilgangen er begrenset til de som er en del av organisasjonen, men gjennom en bedriftskonto kan alle brukere bruke det når som helst fra nettbrett, PC eller smarttelefon. Organisasjonen tilbyr kommunikasjon og tjenester til de ansatte for å holde dem synkronisert med dynamikken i selskapet.

For å gi deg en bedre forståelse av intranettets muligheter, lister vi i denne artikkelen opp noen av de forretningsmessige aspektene du kan implementere ved å bruke det.


Hvorfor trenger din organisasjon også et intranett?

Fordi et intranett, eller en digital arbeidsplass, er den digitale portalen du trenger for å utnytte de mulighetene som ny teknologi gir, og mange bedrifter investerer allerede i dette.

Et intranett forbedrer den interne kommunikasjonen i bedriften, slik at du kan kommunisere med alle ansatte i sanntid og få umiddelbare tilbakemeldinger.

Tiden og ressursene som spares, kan brukes til andre aktiviteter for å nå bedriftens mål.

Unødvendig arbeid reduseres, og du kan konsentrere deg fullt og helt om viktigere oppgaver.

 • Øk produktiviteten med bedre bedriftsapper
 • Spar tid og ressurser
 • Rask utveksling av filer, data og informasjon
 • Forenklede kommunikasjonskanaler
 • Samarbeid i sanntid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Kategorisert dataarkiv

 

Et optimalt arbeidsområde

For medarbeiderne er intranettet en inngangsport til den digitale arbeidsverdenen med alle dens fasiliteter. Miljøet de befinner seg i, er et optimalt arbeidsområde der de får tilgang til den informasjonen de trenger for å arbeide, eller de forretningsprosessene de må følge, på halve tiden og med ett enkelt klikk .Kort sagt reduserer portalen tiden som trengs for å utføre daglige oppgaver, og øker dermed den kollektive produktiviteten.

Her kan du distribuere bedriftskommunikasjon, tjenestenyheter og informasjon som gjør det mulig for de ansatte å holde seg oppdatert og i takt med den skiftende dynamikken i organisasjonen.

Alle som er en del av selskapet og samhandler med det til daglig, kan møtes og samarbeide med flere tilgjengelige ressurser og, viktigst av alt, dele kunnskapen sin innad i selskapet . All aktivitet som genereres med intranettet, vil alltid være fokusert på mennesker.

Basert på deres tilbakemeldinger og atferd gjennom spørreundersøkelser, tilbakemeldinger og anonym rapportering kan du tilby en plattform som oppfyller deres behov og øker virksomhetens resultater.

 

Hva du kan gjøre med et intranett

Du kan legge ut bedriftskommunikasjon, arbeidsdokumenter som brosjyrer, bedriftsprosedyrer og annen informasjon som bedriften har behov for å synkronisere med de ansatte og omvendt.

Det er også mulig å synliggjøre områder om organisasjonens struktur, misjon, verdier og identitet som er nødvendige for å engasjere medarbeiderne.

Hver avdeling kan ha sitt eget avgrensede område der man kan følge med på fremdriften i aktivitetene og sjekke avdelingens mål.


Hva er intranet.ai?

intranet.ai er et brukervennlig intranett for bedrifter, utviklet for å redusere kostnader og implementeringstid, og dermed skape et moderne digitalt arbeidsmiljø preget av samarbeid:

 • Startpris på 3 650 €/år for et komplett intranett
 • mer enn 50 applikasjoner, inkludert avansert søk, dokumenthåndteringssystem og FAQ-sider
 • 100 % integrert med SharePoint Online og Microsoft 365

 


Intranett: områder for de ansatte

Visste du at alle ansatte på et intranett har sitt eget private område der de kan finne alle tjenestene som bedriften stiller til rådighet for dem? Bedriftsprosesser, som for eksempel velferd, digitaliseres på en intelligent måte og gjøres tilgjengelig på intranettet med et enkelt tastetrykk.

I sitt personlige miljø kan de ansatte se

 • tidligere og fremtidige lønnsslipper
 • favorittarbeidsappene sine
 • ferieforespørsler
 • utgiftskrav
 • forespørsler om smart arbeid
 • bedriftens felles dagbok

I dette området har brukerne også en egen seksjon for yrkeskarrieren, der de kan legge inn alle sine faglige fremskritt, prestasjoner, interesser, ferdigheter og KSAO i en digital CV.

Dette er en måte å gjøre seg bedre kjent for overordnede og kolleger.

Alle ansatte kan også søke etter den rette og kompetente personen til arbeidsprosjekter ved å undersøke hans eller hennes ferdigheter.


Forenklet kommunikasjon

Intranettet gir en kontinuerlig, oppdatert og omfattende flyt av digitalisert informasjon. Som vi nevnte, kan alle ansatte finne

 • bedriftskommunikasjon som nyheter eller kunngjøringer om tjenester
 • arbeidsdokumenter som brosjyrer, maler eller bedriftsprosedyrer
 • informasjon som bedriften trenger å synkronisere med de ansatte og vice versa, for eksempel mål, belønninger og nyansatte

Elementer som forsterker bedriftens misjon, verdier og identitet, kan også publiseres for alle områder. Ved hjelp av bannere, varsler og notifikasjoner får hver enkelt del av bedriftsinformasjonen den rette synligheten basert på prioritet.


Intelligent forskning

Et whitepaper IDC viser at organisasjoner taper nesten 2,5 millioner dollar i året fordi de ansatte sliter med å finne og hente frem viktig informasjon. Men hvis alle ansatte kan finne riktig dokument til riktig tid, vil det å tette dette organisatoriske gapet øke virksomhetens resultater, og i de ansattes øyne vil det se ut som om bedriften tilbyr alle de verktøyene de trenger for å jobbe under de beste og mest innovative forholdene som er mulig.

Det er særlig fire aspekter som kan forbedres ved å støtte denne operasjonelle siden:

 • kunnskapshåndtering i selskapet. Optimal styring av kunnskapsflyten i bedriften krever smidige, komplette og umiddelbare søkeprosesser.
 • medarbeidernes engasjement. Medarbeiderne kan arbeide med verdifullt innhold i et godt arbeidsmiljø.
 • Effektivt samarbeid mellom team.
 • Prosjektledelse. Ledere kan raskt og enkelt få tilgang til viktig informasjon, finne personer med riktig kompetanse og identifisere tidligere prosjekter.

Intranettet er utstyrt med intelligente søkesystemer som gjør at du kan trykke på gasspedalen på hvert av disse områdene, noe som sparer deg for tid og penger.

Du kan

 • søke i flere databaser, f.eks. dokumenter på intranettet, nyheter og sider, kolleger i bedriften, bedriftsinformasjon.
 • Tilordne tagger og kategorier til hvert enkelt innhold for mer effektiv gjenfinning.
 • Takket være et intelligent analysesystem kan du spore brukernes søk for å møte deres behov.


Online arkiv

Intranettet distribuerer alle typer informasjon, fra tjenesteinformasjon til bedriftsinformasjon.

All denne informasjonen samles i et nettbasert skyarkiv, slik at den kan finnes når som helst og hvor som helst.

Dette forenkler søkingen og sparer verdifull tid.

Bedriftens interne intranett kan ikke bare forkorte og forenkle kommunikasjonskanalen, men også holde den sikker.

Utvekslingen av digitaliserte data og informasjon internt er helt sikker.


Skap og styrk et fellesskap

Å være en del av et fellesskap betyr å diskutere, utveksle synspunkter om spesifikke emner, hente inspirasjon fra andres ideer og dermed forbedre seg selv.

Intranettet tar konseptet med fellesskap og utvider og anvender det virksomheten. Tematiske fellesskap gjør det mulig å innhente informasjon, få ideer og diskutere aktiviteter knyttet til et ønsket tema.

Hvis du tenker deg om, kan også bedrifter benytte seg av denne mekanismen; faktisk jobber alle i samme bedrift innenfor samme felt. Selv om de har ulike ferdigheter, stillinger og roller, jobber de alle mot de samme målene, selger de samme produktene eller leverer de samme tjenestene.

Styrken er at alle har perfekt kunnskap om det de gjør, noe som er uvurderlig for enhver organisasjon. Når folk kan konfrontere hverandre, utveksle og generere ideer, øker nødvendigvis positiviteten i organisasjonen.

Alle liker å dele kunnskapen sin med andre for å forbedre hverandre, noe som også øker forretningsresultatene . Derfor er det normalt at det oppstår en verdikjede i et digitalisert miljø.
Intranettverk: Fordeler for ansatte og kunder

Ved å gi en stemme til dem som jobber i bedriften hver dag, kan eventuelle problemer i bedriften løses raskere, og risikoen for misnøye på arbeidsplassen reduseres kraftig.

Fordelene kan dessuten ikke bare sees fra de ansattes perspektiv, men også fra kundenes. Konstant eksponering for personer som er i nær kontakt med kundene, gjør det mulig å finne den rette digitaliserte informasjonen for å møte deres behov og forstå hvilken tjeneste man skal tilby før konkurrentene, og hvordan man skal gjøre det.

Det sprer en nøyaktig bevissthet i hele organisasjonen om hva som gjøres og for hvem; hvem er velbedre til å bringe denne informasjonen til virksomheten enn de som jobber der hver dag?

Slike fordeler kan alle organisasjoner høste gjennom intranettet.

Det er et perfekt verktøy for å gi disse menneskene en stemme.

Å opprette diskusjonsgrupper på intranettet eller gjennom et av de digitale arbeidsplassverktøyene som for eksempel Microsoft 365 gjør tilgjengelig for oss, er verktøy som kan settes opp og virkelig tas i bruk med noen få klikk.

Det er ikke noe transcendentalt, men merverdien for en digital virksomhet er veldig høy.


Det forbedrer engasjementet og forretningsmiljøet

I tillegg er intranettet et verktøy som det er bedre å la være å bruke, hovedsakelig fordi det kan forbedre forretningsklimaet og bedriftens identitet. Folk som har en stemme eller enkelt kan finne informasjon om arbeidet sitt hos andre, føler seg helt klart mer engasjerte enn de som jobber alene.

Hvis de blir bedre i jobben sin, sier det seg selv at i tillegg til bedriftens produktivitet, øker også positiviteten i forretningsklimaet. Tenk på hvor mye en person hvis idé har blitt lagt ut på intranettet, diskutert og faktisk implementert, kan føle seg som en del av bedriftens prosjekt.

Tenk på hvilket
ekko et slikt eksempel kan skape blant kollegene .Intranettet er det perfekte stedet for å skape slike stimulerende, digitaliserte arbeidsmiljø er. Det er det perfekte stedet for å dele informasjon og kunnskap innad i organisasjonen.

Intranettet
danner et bedriftsfellesskap der informasjonsdeling og diskusjoner er dagens orden, og formidlingen av virksomhetsrelatert innhold skaper bred kunnskap som øker følelsen av tilhørighet i organisasjonen.

Medarbeiderne trenger bare å ta noen få skritt bort fra oppslagstavlen for å komme i kontakt med hverandre og dele informasjon som gjør arbeidet raskere og mer produktivt. Chatsystemer, kommentarer, tilbakemeldinger, reaksjoner og interessante meldinger øker brukerengasjementet og gjør at bedriftens kommunikasjon blir tatt imot på riktig måte.


 

Engasjerte medarbeidere

Engasjerte medarbeidere sikrer bedre forretningsresultater.

Medarbeideren står i sentrum for intranettet, og dette gjenspeiles i alle arbeidsverktøyene det tilbyr.

I tillegg til å holde medarbeideren kontinuerlig i kontakt med bedriften gjennom bedriftsnyheter, varsler, kunngjøringer eller bedriftsdiskusjoner og sørge for at han alltid har det materialet han trenger å dele, kan det også utvide nettverket hans ved at han enkelt kan komme i kontakt med kolleger fra alle avdelinger.

Hver bruker er en del av en klassisk telefonkatalog der personlig informasjon som kontakter, interesser, tidligere erfaringer og ferdigheter finnes. Medarbeiderne kan skape et sterkere digitalisert bedriftsnettverk og kommunisere enda mer sømløst.

Intranettet blir et sted for utveksling, diskusjon og anerkjennelse gjennom offentlige meldinger og tilbakemeldinger .Følelsen av tilhørighet i organisasjonen blir stadig viktigere.


Organisasjonens suksess

Enhver organisasjons suksess avhenger av medarbeidernes tilfredshet og deltakelse. Jo større engasjement de ansatte har i organisasjonen, desto større er sannsynligheten for at den når sine mål.

Menneskene og deres behov bør stå i sentrum for bedriftens intranett, og derfor trenger de et brukbart digitalt rom der de kan legge inn informasjon, utveksle synspunkter med kolleger og uttrykke meninger og ideer .Engasjerte medarbeidere blir mer motiverte, og arbeidet deres blir mer fruktbart.

Et intranett er derfor ikke bare nyttig for å forbedre den interne kommunikasjonen og effektivisere forretningsprosessene, men også fordi det muliggjør avansert digitalt samarbeid mellom mennesker og hjelper organisasjoner med å skape engasjement.


Hva er kostnadene og fordelene med et intranett?

I dag har intranettet blitt et uunnværlig verktøy som ingen bedrift i noe marked kan klare seg uten på grunn av de enorme fordelene det tilbyr.

Spørsmålet du kanskje stiller deg, er: Hva koster så mange fordeler?

Vårt svar er at du med vårt intranett kan oppnå et kraftig intranett, integrerte systemer med Microsoft 365 og verktøy for kunstig intelligens til 10 prosent av kostnaden og 10 prosent av tiden. Integrasjonen med Microsoft 365 og bruken av kunstig intelligens gir deg bransjeledende avanserte verktøy for digitalisering av virksomheten. Hvis du bruker de riktige KPI-ene, vil du snart innse at intranettet kan gi konkrete besparelser for alle virksomheter i alle bransjer.


Ønsker du et komplett smart intranett?


"Intranet-in-a-box" er en komplett tjeneste for din bedrift:

 • Vi tilbyr deg et intranett som allerede er integrert med Microsoft 365 og Viva.
 • Vi går utover grensene for et standard bedriftsnettsted med våre tilpassbare funksjoner.
 • Vi oppdaterer alle komponenter til de nyeste Microsoft-standardene.

Forenkle internkommunikasjonen og digitaliser virksomheten din med minimale investeringer.

 

Giuseppe Marchi


Giuseppe har vært Microsoft MVP for SharePoint og Microsoft 365 siden 2010, og har grunnlagt Dev4Side og intranet.ai med mål om å hjelpe bedrifter med å få et enklere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Han jobber som konsulent med alt som har med digitalt samarbeid, intranettportaler og Microsofts skyplattformer å gjøre.

Fortsett å lese

Bedriftsintranett: hva er det og 20 ideer for å få det til å vokse

Microsoft Viva

Finn ut hva et bedriftsintranett er, og hvilke muligheter det gir bedriften din.

Hva er SharePoint og de 7 viktigste funksjonene

Finn ut hva SharePoint er, og hvordan det kan hjelpe deg med å digitalisere virksomheten din.